Ekonomické stavby reprezentují moderní typy domů s kvalitní tepelnou izolací a s nízkou spotřebou energie na vytápění i veškerý energetický provoz v domě. Na rozdíl od běžných novostaveb vynikají skvělými energetickými a ekologickými vlastnostmi a mají obrovský potenciál i do budoucích časů v užívání domu.

Název ekonomické stavby, je spíše souhrnné označení pro domy s nižší spotřebou energie, než je tomu u běžných novostaveb. Přesnější označení, která se již méně často používají, jsou v obecném měřítku rozdělena dle tzv. měrné spotřeby energie v domě. Setkáváme se tak s názvy jako je nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům nebo dům s energetickým přebytkem.

Základním prvkem ekonomických staveb je zkvalitnění tepelně-izolačních konstrukcí stěn a stropů, výplní otvorů, vedoucích k dokonalé těsnosti celé stavby, kdy při dodržení požadovaných parametrů vzduchotěsnosti a při striktním hygienickém požadavku na výměnu vzduchu, je pak vždy vyžadováno rovnotlaké nucené větrání domu s rekuperací tepla s účinností minimálně 75 %.

Problematika větrání ekonomických staveb

V současnosti je stav větrání a celkové vnitřní klima v nových a utěsněných stávajících obytných budovách zcela nevyhovující. Dokonale těsná okna nezaručí ani nejzákladnější infiltraci, hodnoty součinitelů spárové průdušnosti.
Ani větrání pomocí otevírání oken na 4. polohu, není dostatečně účinné v řízené výměně vzduchu i při optimalizaci návětrných a závětrných částí domu. Navíc vniká do místností prach a hluk z venkovního prostředí.

Teplo, které produkují různé spotřebiče, je možné efektivně využívat instalací systémů odsávání. Tato řízená výměna vzduchu je však optimální za předpokladu, že jsou vytvořeny přírodní akustické větrací štěrbiny ve fasádě ekonomické stavby. Bohužel může docházet k nepříjemné zkušenosti, subjektivně závislé na citlivosti každého z nás, a to, kdy se chladnější venkovní vzduch dostává k podlaze obytného prostoru. Stává se, že uživatelé ekonomické stavby tyto otvory uzavírají, a tím znehodnocují celý systém odsávání, který je v kombinaci se zavřenými okny zcela nefunkční.

Obecně u ekonomických staveb, ve kterých mají nízké tepelné ztráty, lze obtížněji regulovat teplo a často dochází spíše k přehřívání místností díky elektrických spotřebičů a ze světla proudícího skrz okna do místností. Pro obyvatele ekonomické stavby se však zkracuje otopného období v průměru na 2 až 3 měsíce a úspoře tak vysoké částky na vytápění domu.

 

Diskuze o ekonomických stavbách a výstavbě úsporných domů:

Před realizací výstavby rodinného domu je nutné instalovat sloupek s elektrickou přípojkou. Ráda bych se informovala, jak je to s financováním nákladů za energii, využitou při samotné stavbě, ještě před její kolaudací a následným předáním majitel.

Re: Náklady na energii, jenž je při stavbě využita, hradí samozřejmě naše společnost. Ve vaší kompetenci je vybudovat u pozemku elektrickou přípojku, v případě, že si chcete s tímto ušetřit práci, jsme schopni realizovat stavbu přípojky sami.

Za jakých podmínek lze nejvýhodněji pořídit stavební parcelu?Je pro mě výhodnější koupě od Vaší firmy, nebo jsou mi v bance na přepážce schopní zajistit lepší podmínky pro hypoteční úvěr? Dále mě zajímá, zda je možné koupit pozemek s výměrou 1540 m2 a posléze jej rozdělit na dvě parcely, s tím, že v našem vlastnictví by zůstalo jen 600m2 a zbytek bychom prodali? Je možné zajistit v rámci Vaší firmy koupi pozemku v okolí Mělníka o velikosti do 500m2 a sumy do 500 000Kč.

Re: Samozřejmě je pro Vás lepším řešením nechat realizaci úvěru v naší kompetenci, jelikož čerpáním úvěru přes našífirmu Vám umožní výhodnější podmínky než u téhož úvěru v bance.
Co se týká otázky ohledně nákupu a následného dělení pozemku, je možnost Váš nápad zrealizovat, nicméně k jeho uskutečnění budete potřebovat povlení k dělení pozemku od Stavebního úřadu a obce, v níž se parcela nachází. V případě Vašeho zájmu o zmíněné pozemky, je naše firma schopna nabídnout program POZEMKOVÝ SERVIS, za jehož pomoci budeme schopni nabídnout stavební pozemky ve vybrané oblasti.

Jsem majitelkou pozemku, na jehož ploše se nacházejí ovocné dřeviny i jehličnany. Potřebuji nějaké zvláštní povolení, abych je mohla vykácet?

Re: Pokud fyzická osoba, jenž pozemek vlastní, nepotřebujete žádné zvláštní povolení k pokácení stromů na vašem pozemku. Nicméně je nutné pamatovat na případy v nichž, se tyto stromy kácet nesmí, a to tehdy, je-li obvod kmene stromu nad 80 cm, ve výšce měření 130 cm od země, popřípadě jedná-li se o souvislý keřový porost na ploše větší než 40m2. Tyto stromy je možné vykácet jen v době tzv. vegetačního klidu od 1. 10. Do 1. 3. , s vyjímkou případů v nichž strom bezprostředně ohrožuje zdraví občanů, popřípadě majetek. Zmíněné povolení se však nevztahuje na právnické osoby. Stromy tedy smíte kácet, pokud se na ně nevztahuje jakýkoli zákon o jejich ochraně, je-li oblast např. přírodní rezervací, přírodní památkou, nachází-li se zde významný krajinný prvek, chráněný druh, popřípadě památný strom.

 

Projďete se po novém rodinném domě prostřednictvím video záznamu, který jsme pro vás připravili.

Zajímavé odkazy

Často kladené otázky a odpovědi v diskuzích o ekonomických stavbách:

 

Diskuze o ekonomických stavbách a výstavbě úsporných domů:

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak je zabezpečen stavební materiál po dobu stavby.Jde mi o to,zda když ze stavby ukradnou zloději nějaké vybavení nebo materiál,jestli platí náhradu zákazník,nebo je Vaše společnost pro tyto účely nějak pojištěná.

Re: pro stavbu se vždy uzavírá pojistka.

Chtěl bych se zeptat, zda stavíte i tzv. pasivní domy, a zda je u těchto potřeba nějaké vytápění, třeba tepelné čerpadlo.

Re: stavíme i pasivní domy. U pasivních domů se nejčastěji využívá k vytápění tepelné čerpadlo s rekuperací.

Dobrý den,
uvažuji o stavbě rodinného domu. Ještě nejsem rozhodnut jestli zvolím montovanou dřevostavbu nebo dům zděný.Jaký garantujete termín zhotovení stavby od předání pozemku?

Re: Doba výstavby se pohybuje okolo 8 měsíců. Pokud využijete námi nabízený představební servis (individuelní řešení domu, zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a příprava financování stavby), počítejte s dobou přípravy 6 měsíců. Celkem tedy od rozhodnutí stavět do nastěhování s dobou 14 měsíců. Tato doba může být s ohledem na zvolenou kombinaci našich programů zkrácena až na 10 měsíců.

Dobrý den, jsme 5-ti člena rodina cizinců s trvalým pobytem na území ČR, bydlíme v pronajmu, platíme dost, děti jsou docela velké,a přemýšlíme nad tím, proč bychom platily peníze někomu a nevlastnit svůj dům,nebo být.Proto mam dotaz: jaké šance máme my postavit dům s vaši pomoci,když vlastni peníze nemáme,a měsíčně dostáváme něco kolem 45000kč.

Re: věřím, že pro vás vhodné řešení najdeme. Jako první věc doporučuji zkusit najít pozemek, který by vyhovoval vašemu zadání. Následně navrhuji schůzku, na které bychom probrali možnosti financování, stavby domu a dohodli se na vhodném postupu při nákupu pozemku. Schůzku je možné dohodnout telefonicky. K první schůzce potřebujete pouze základní informace o Vašem pozemku a Vaši základní představu o domě. Na našem společném jednání probereme Vaši představu o Vašem budoucím rodinném domě, možnostech naší spolupráce a představíme Vám nabídku našich programů.

Dobrý den, je nutné, pokud budu mít v domě podlahové vytápění, mrazuvzdornou dlažbu ? A je nějaký rozdíl mezi její sílou 8-10 mm ?

Re: na podlahové vytápění se mrazuvzdorná dlažba nemusí dávat. Pro pokládku je vhodná dlažba, která splňuje parametry pro podlahové vytápění. Důležité je použít flexibilní lepidla pod dlažbu, tedy lepidla, která jsou opět určena pro podlahové vytápění. Tloušťka dlažby je dle druhu použité dlažby. Tloušťky se pohybují od 6 do 11,5 mm.